ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αξιότιμε Συνεργάτη

Σας ενημερώνουμε ότι καταγράψαμε στα συστήματα μας την αίτηση σας για την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τον εξοπλισμό σας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1.     ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Οι Υπηρεσίες που παρέχει η ASIS  διενεργούνται στο χώρο του  Πελάτη και στην  διεύθυνση που έχει δηλωθεί .

 

2.     ΑΝΑΛΥΣΗ Εργασιων που ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ απο την τεχνικη υπηρεσια

Κλήση Υλικό Serial No Part No. Πρόβλημα

3.     ΑΠΟΚΡΙΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ASIS θα ανταποκρίνεται σε κλήση για Παροχή Υπηρεσιών στην έδρα σας, εάν αυτή βρίσκεται εντός του Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης  ή για εξοπλισμό που έχει παραδοθεί κατόπιν συνεννοήσεως στην έδρα της ASIS εντός 2 εργασίμων ημερών από την αποδοχή των όρων του παρόντος.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού ολοκληρώνεται συνήθως εντός 2 εργασίμων ημερών, από την ημέρα που τα απαιτούμενα  ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα στην Τεχνική Υπηρεσία της ASIS.

4.     ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  εξοπλισμού εκτός εγγύησης και χωρίς συμβόλαιο συντήρησης.

ΗΜΕΡΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-μοντέλο
ΤΙΜΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ
 Δευτέρα–Παρασκευή 9:00–17:00 Εκτυπωτές  – ScannersPCSERVERS 40 € 40  € ανά συσκευή

 Οι χρεώσεις και ο χρόνος μετάβασης δεν εμπεριέχουν ΦΠΑ:  και αυξάνονται κατά 100% στις μη εργάσιμες ώρες και αργίες.

1. Ο χρόνος για κάθε κλήση στο χώρο του Πελάτη, προσαυξάνεται 40 € για την επίσκεψη του τεχνικού στον χώρο του πελάτη .

2. Εάν ο χώρος του Πελάτη βρίσκεται πέραν του λεκανοπεδίου Αττικής, η προσαύξηση με τον χρόνο μετάβασης & επιστροφής τεχνικού και τα έξοδα παραστάσεώς καθορίζονται κατά περίπτωση.

3. Το κόστος των ανταλλακτικών για την αποκατάσταση  της βλάβης, βαρύνει τον πελάτη .

4. Για την αποκατάσταση βλαβών συσκευών που φέρουν αναλώσιμα υλικά με ευθύνη του πελάτης πρέπει να διαθέτει μια ολοκληρωμένη  σειρά καινούργιων και γνήσιων αναλωσίμων.

5. Η εξόφληση του ποσού που προκύπτει συνολικά για την Παροχή Υπηρεσιών γίνεται τοις μετρητοίς. Τα σχετικά παραστατικά δίνατε να  αποστέλλονται με ηλεκτρονική μορφή  σύμφωνα με το Π.Δ 186/1992 και  ΠΟΛ:1049-21/03/2006

6. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της βλάβης, παραμένουν στην κυριότητα της ASIS  έως την οριστική αποπληρωμή του ποσού που προκύπτει από το σχετικά παραστατικά πώλησης.  Η ASIS  διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης των συγκεκριμένων ανταλλακτικών καθώς και την έκδοση των σχετικών πιστωτικών τιμολογίων σε περίπτωση που η αντίστοιχη αποπληρωμή θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

7. Ως ελάχιστο κόστος εκτίμησης αποκατάστασης βλάβης για εξοπλισμό που έχει μεταφερθεί στην έδρα της ASIS ορίζετε το πόσο των 40 €

8. Οι προσαυξήσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών εκτός εργασίμων ωρών ή ημερών ενεργοποιούνται μόνο κατόπιν αιτήσεως του πελάτη.

9. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων ή προγραμμάτων καθώς και για την ασφάλεια των ιδιόκτητων εμπιστευτικών και απόρρητων πληροφοριών του. ( http://shop.asisnet.gr/πολιτική-απορρήτου/ ).

10. Η απόκριση της ASIS σε κλήση του Πελάτη για Παροχή Υπηρεσιών που αφορούν Μηχανογραφικό Εξοπλισμό μπορεί να ανασταλεί προσωρινά ή να μην πραγματοποιηθεί λόγω εκτάκτων καταστάσεων και φαινομένων. Τέτοια μπορεί ενδεικτικά να αναφερθεί ότι είναι οι είναι οι περιπτώσεις  πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών, διαδηλώσεων και ταραχών, τραπεζική  αναστολή λειτουργίας  , πιστωτικών γεγονότων , πολέμου κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ενεργοποίηση της κλήσης για παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών από την ASIS γίνεται μόνο μετά την αποστολή του παρόντος κειμένου, το οποίο έχετε κατάλληλα συμπληρώσει και υπογράψει, της ASIS ή με email αποδοχής, του παρόντος τιμοκαταλόγου   στο emailinfo@asisnet.gr