Υλικά Εκτύπωσης P Series

Υλικά Εκτύπωσης EPSON Px000 Series

Hot Press Natural 17"x 15m
C13S042323
17″ × 15m

Hot Press Natural 24"x 15m
C13S042324
24″ × 15m

Hot Press Natural 44"x 15m
C13S042325
44″ × 15m

Hot Press Natural, A3+, 25 Sheets
C13S042320
25 Φύλλα A3+

Hot Press Natural, DIN A2, 25 Sheets
C13S042322
25 Φύλλα A2

Hot Press Bright 17"x 15m
C13S042333
17″ × 15m

Hot Press Bright 24"x 15m
C13S042334
24″ × 15m

Hot Press Bright 44"x 15m
C13S042335
44″ × 15m

Hot Press Bright, A3+, 25 Sheets
C13S042330
25 Φύλλα A3+

Hot Press Bright, DIN A2, 25 Sheets
C13S042332
25 Φύλλα A2

Cold Press Bright 17"x 15m
C13S042313
17″ × 15m

Cold Press Bright 24"x 15m
C13S042314
24″ × 15m

Cold Press Bright 44"x 15m
C13S042315
44″ × 15m

Cold Press Bright, A3+, 25 Sheets
C13S042310
25 Φύλλα A3+

Cold Press Bright, DIN A2, 25 Sheets
C13S042312
25 Φύλλα A2

Cold Press Natural 17"x 15m
C13S042303
17″ × 15m

Cold Press Natural 24"x 15m
C13S042304
24″ × 15m

Cold Press Natural 44"x 15m
C13S042305
44″ × 15m

Cold Press Natural, A3+, 25 sheets
C13S042300
25 Φύλλα A3+

Cold Press Natural, DIN A2, 25 Sheets
C13S042302
25 Φύλλα A2

Premium Canvas Satin, 13″ × 6,1 m, 350g / m²
C13S041845
350 g/m² 13″ × 6,1m

Premium Canvas Satin, 17″ × 12.2m, 350g / m2
C13S041846
350 g/m² 17″ × 12,2m

Premium Canvas Satin, 24″ × 12,2 m, 350g / m2
C13S041847
350 g/m² 24″ × 12,2m

Premium Canvas Satin, 44″ × 12,2 m, 350g / m2
C13S041848
350 g/m²

WaterResistant Matte Canvas Roll, 13″ × 6,1 m, 375g / m2
C13S042012
375 g/m² 13″ × 6,1m

WaterResistant Matte Canvas Roll, 17″ × 12,2 m, 375g / m2
C13S042013
375 g/m² 17″ × 12,2m

WaterResistant Matte Canvas Roll, 24″ × 12,2 m, 375g / m2
C13S042014
375 g/m² 24″ × 12,2m

WaterResistant Matte Canvas Roll, 44″ × 12,2 m, 375g / m2
C13S042016
375 g/m² 44″ × 12,2m

Somerset Velvet Fine Art Paper Roll, 24″ × 15 m, 255g / m2
C13S041702
255 g/m² 24″ × 15m

Somerset Velvet Fine Art Paper Roll, 44″ × 15 m, 255g / m2
C13S041703
255 g/m² 44″ × 15m

Somerset Velvet Fine Art Paper, 24″ × 30″, 505g / m2
C13S041699
20 Φύλλα 505 g/m² 24″ × 30″

Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 17″ × 15,2 m, 250g / m2
C13S042074
250 g/m² 17″ × 15,2m

Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 24″ × 15,2 m, 250g / m2
C13S041782
250 g/m² 24″ × 15,2m

Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 44″ × 15,2 m, 250g / m2
C13S041783
250 g/m² 44″ × 15,2m

Ultrasmooth Fine Art Paper, A3+, 325g / m2, 25 Blatt
C13S041896
25 Φύλλα 325 g/m² A3+

Ultrasmooth Fine Art Paper, DIN A2, 325g / m2, 25 Sheets
C13S042105
25 Φύλλα 325 g/m² A2

Enhanced Matte Posterboard, 24″ × 30″, 1130g / m2
C13S041598
10 Φύλλα 1.130 g/m² 24″ × 30″

Enhanced Matte Posterboard, 30″ × 40″, 1130g / m2, 5 Sheets
C13S041599
5 Φύλλα 1.130 g/m² 30″ × 40″

Velvet Fine Art Paper, A3+, 260g / m2, 20 Blatt
C13S041637
20 Φύλλα 260 g/m² A3+

Velvet Fine Art Paper, DIN A2, 260g / m2, 25 Sheets
C13S042096
25 Φύλλα 260 g/m² A2

Water Color Paper – Radiant White Roll, 24″ × 18 m, 190g / m2
C13S041396
190 g/m² 24″ × 18m

Water Color Paper – Radiant White Roll, 44″ × 18 m, 190g / m2
C13S041398
190 g/m² 44″ × 18m

Japanese Kozo Paper Thin 17″ × 10m
C13S045599
70 g/m² 17″ × 10m

Japanese Kozo Paper Thin 24″ × 10m
C13S045600
70 g/m² 24″ × 10m

WaterColor Paper – Radiant White, DIN A3+, 190g / m2, 20 Sheets
C13S041352
20 Φύλλα 190 g/m² A3+

Traditional Photo Paper, 17"x 15m
C13S045054
300 g/m² 17″ × 15m

Traditional Photo Paper, 24″ × 15 m
C13S045055
300 g/m² 24″ × 15m

Traditional Photo Paper, 24″ × 36″, 330g / m2, 25 Sheets
C13S045053
25 Φύλλα 330 g/m² 24″ × 36″

Traditional Photo Paper, 44″ × 15 m
C13S045056
300 g/m² 44″ × 15m

Traditional Photo Paper, DIN A2, 330g / m2, 25 Sheets
C13S045052
25 Φύλλα 330 g/m² A2

Traditional Photo Paper, DIN A3+, 330g / m2, 25 Sheets
C13S045051
25 Φύλλα 330 g/m² A3+

Premium Luster Photo Paper, 16″ × 30,5 m, 260g / m2
C13S042079
260 g/m² 16″ × 30,5m

Premium Luster Photo Paper, 20″ × 30,5 m, 260g / m2
C13S042080
260 g/m² 20″ × 30,5m

Premium Luster Photo Paper, 24″ × 30,5 m, 260g / m2
C13S042081
260 g/m² 24″ × 30,5m

Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260g / m2
C13S042078
260 g/m² 0,3m x 30,5m

Premium Luster Photo Paper, 44″ × 30,5 m, 260g / m2
C13S042083
260 g/m² 44″ × 30,5m

Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g / m2, 25 Sheets
C13S042123
25 Φύλλα 250 g/m² A2

Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g / m2
C13S041785
100 Φύλλα 250 g/m² A3+

Premium Glossy Photo Paper Roll, 16″ × 30,5 m, 260g / m2
C13S041742
260 g/m² 16″ × 30,5m

Premium Glossy Photo Paper Roll, 24″ × 30,5 m, 166g / m2
C13S041390
166 g/m² 24″ × 30,5m

Premium Glossy Photo Paper Roll, 24″ × 30,5 m, 260g / m2
C13S041638
260 g/m² 24″ × 30,5m

Premium Glossy Photo Paper Roll, 329 mm x 10 m, 255g / m2
C13S041379
250 g/m² 0,329m x 10m

Premium Glossy Photo Paper Roll, 44″ × 30,5 m, 166g / m2
C13S041392
166 g/m² 44″ × 30,5m

Premium Glossy Photo Paper Roll, 44″ × 30,5 m, 260g / m2
C13S041640
260 g/m² 44″ × 30,5m

Premium Semigloss Photo Paper Roll, 16″ × 30,5 m, 250g / m2
C13S041743
250 g/m² 16″ × 30,5m

Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24″ × 30,5 m, 160g / m2
C13S041393
160 g/m² 24″ × 30,5m

Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24″ × 30,5 m, 250g / m2
C13S041641
250 g/m² 24″ × 30,5m

Premium Semigloss Photo Paper Roll, 44″ × 30,5 m, 160g / m2
C13S041395
160 g/m² 44″ × 30,5m

Premium Semigloss Photo Paper Roll, Paper Roll (w: 329), 250g / m2
C13S041338
250 g/m² 0,329m x 10m

Premium Semigloss Photo Paper, 16,5″ × 30,5 m, 160g / m2
C13S042075
160 g/m² 16,5″ × 30,5m

Premium Semigloss Photo Paper Roll, 44″ × 30,5 m, 250g / m2
C13S041643
250 g/m² 44″ × 30,5m

Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g / m2, 25 Sheets
C13S042093
25 Φύλλα 250 g/m² A2

Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g / m2, 20 Sheets
C13S041328
20 Φύλλα 250 g/m² A3+

Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g / m2, 20 Sheets
C13S041334
20 Φύλλα 251 g/m² A3

Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g / m2, 25 Sheets
C13S042091
25 Φύλλα 255 g/m² A2

Premium Glossy Photo Paper, 16″ × 30,5 m, 170g / m2
C13S042076
170 g/m² 16″ × 30,5m

Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g / m2, 20 Sheets
C13S041316
20 Φύλλα 250 g/m² A3+

Premium Semimatte Photo Paper Roll, 16″ × 30,5 m, 260g / m2
C13S042149
260 g/m² 16″ × 30,5m

Premium Semimatte Photo Paper Roll, 24″ × 30,5 m, 260g / m2
C13S042150
260 g/m² 24″ × 30,5m

Premium Semimatte Photo Paper Roll, 44″ × 30,5 m, 260g / m2
C13S042152
260 g/m² 44″ × 30,5m

Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g / m2, 50 Sheets
C13S041340
50 Φύλλα 189 g/m² A3+

Archival Matte Paper, DIN A3, 189g / m2, 50 Sheets
C13S041344
50 Φύλλα 189 g/m² A3

Photo Paper Gloss, 17″ × 30,5 m, 250g / m2
C13S041892
250 g/m² 17″ × 30,5m

Photo Paper Gloss, 24″ × 30,5 m, 250g / m2
C13S041893
250 g/m² 24″ × 30,5m

Photo Paper Gloss, 44″ × 30,5 m, 250g / m2
C13S041895
250 g/m² 44″ × 30,5m

Singleweight Matte Paper Roll, 17″ × 40 m, 120g / m2
C13S041746
120 g/m² 17″ × 40m

Singleweight Matte Paper Roll, 24″ × 40 m, 120g / m2
C13S041853
120 g/m² 24″ × 40m

Singleweight Matte Paper Roll, 44″ × 40 m, 120g / m2
C13S041855
120 g/m² 44″ × 40m

Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g / m2, 30 Sheets
C13S041079
30 Φύλλα 102 g/m² A2

Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102g / m2, 100 Sheets
C13S041069
100 Φύλλα 102 g/m² A3+

Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102g / m2, 100 Sheets
C13S041068
100 Φύλλα 102 g/m² A3

Enhanced Matte Paper Roll, 17″ × 30,5 m, 189g / m2
C13S041725
189 g/m² 17″ × 30,5m

Enhanced Matte Paper, 24″ × 30,5 m, 189g / m2
C13S041595
189 g/m² 24″ × 30,5m

Enhanced Matte Paper, 44″ × 30,5 m, 189g / m2
C13S041597
189 g/m² 44″ × 30,5m

Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g / m2, 50 Sheets
C13S042095
50 Φύλλα 192 g/m² A2

Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g / m2, 100 Sheets
C13S041719
100 Φύλλα 192 g/m² A3+

Doubleweight Matte Paper Roll, 24″ × 25 m, 180g / m2
C13S041385
180 g/m² 24″ × 25m

Doubleweight Matte Paper Roll, 44″ × 25 m, 180g / m2
C13S041387
180 g/m² 44″ × 25m

Matte Backlit Film, 24″ × 30,5 m, 280g / m2
C13S045083
280 g/m² 24″ × 30,5m

Matte Backlit Film, 44″ × 30,5 m, 280g / m2
C13S045084
280 g/m² 44″ × 30,5m

Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24″ × 30,5 m, 135g / m2
C13S041617
135 g/m² 24″ × 30,5m

Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44″ × 30,5 m, 135g / m2
C13S041619
135 g/m² 44″ × 30,5m

Enhanced Synthetic Paper Roll, 24″ × 40 m, 84g / m2
C13S041614
84 g/m² 24″ × 40m

Enhanced Synthetic Paper Roll, 44″ × 40 m, 84g / m2
C13S041616
84 g/m² 44″ × 40m

Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g / m2, 20 Sheets
C13S042111
20 Φύλλα 800 g/m² A2

Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g / m2, 20 Sheets
C13S042110
20 Φύλλα 800 g/m² A3+

Presentation Matte Paper Roll, 24″ × 25 m, 172g / m2
C13S041295
172 g/m² 24″ × 25m

Presentation Matte Paper Roll, 44″ × 25 m, 172g / m2
C13S041220
172 g/m² 44″ × 25m

Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g / m2, 50 Sheets
C13S041264
50 Φύλλα 167 g/m² A3+

Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167g / m2, 50 Sheets
C13S041261
50 Φύλλα 167 g/m² A3

Standard Proofing Paper 205 , A3++ (100 sheets)
C13S045192
100 Φύλλα 205 g/m² A3+

Standard Proofing Paper, 17″ × 50m, 205g / m2
C13S045007
205 g/m² 17″ × 50m

Standard Proofing Paper, 24″ × 50m, 205g / m2
C13S045008
205 g/m² 24″ × 50m

Standard Proofing Paper, 44″ × 50m, 205g / m2
C13S045009
205 g/m² 44″ × 50m

Standard Proofing Paper, DIN A2, 205g / m2, 50 Sheets
C13S045006
50 Φύλλα 205 g/m² A2

Standard Proofing Paper, DIN A3+, 205g / m2, 100 Sheets
C13S045005
100 Φύλλα 205 g/m² A3+

Epson Standard Proofing Paper 240 , A3++ (100 sheets)
C13S045193
100 Φύλλα 240 g/m² A3+

Standard Proofing Paper 240, 17″ × 30,5 m
C13S045111
240 g/m² 17″ × 30,5m

Standard Proofing Paper 240, 24″ × 30,5 m
C13S045112
240 g/m² 24″ × 30,5m

Standard Proofing Paper 240, 44″ × 30,5 m
C13S045114
240 g/m² 44″ × 30,5m

Standard Proofing Paper, DIN A3+, 100 Sheets
C13S045115
100 Φύλλα A3+

Proofing Paper White Semimatte, 13″ × 30,5 m, 250g / m2
C13S042002
250 g/m² 13″ × 30,5m

Proofing Paper White Semimatte, 17″ × 30,5 m, 250g / m2
C13S042003
250 g/m² 17″ × 30,5m

Proofing Paper White Semimatte, 24″ × 30,5 m, 250g / m2
C13S042004
250 g/m² 24″ × 30,5m

Proofing Paper White Semimatte, 44″ × 30,5 m, 250g / m2
C13S042006
250 g/m² 44″ × 30,5m

Proofing Paper White Semimatte, DIN A3+, 100 Sheets
C13S042118
100 Φύλλα A3+

Standard Proofing Paper OBA 17″ × 30.5 m
C13S450187
250 g/m² 17″ × 30,5m

Standard Proofing Paper OBA 24″ × 30.5 m
C13S450188
250 g/m² 24″ × 30,5m

Standard Proofing Paper OBA 44″ × 30.5 m
C13S450189
250 g/m² 44″ × 30,5m

Standard Proofing Paper OBA DIN A3+ 100 Sh
C13S450190
100 Φύλλα 250 g/m² A3+

Commercial Proofing Paper Roll, 17″ × 30,5 m, 250g / m2
C13S042145
250 g/m² 17″ × 30,5m

Commercial Proofing Paper Roll, 24″ × 30,5 m, 250g / m2
C13S042146
250 g/m² 24″ × 30,5m

Commercial Proofing Paper Roll, 44″ × 30,5 m, 250g / m2
C13S042148
250 g/m² 44″ × 30,5m