termsandconditions_normalΌροι χρήσης και νομικοί περιορισμοί

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (“ΟΡΟΙ”) ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB (“ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ”). Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΟΠΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ADVANCED SUPPORT INFORMATION SYSTEMS Μ. ΕΠΕ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΩΣ “ASIS”) ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ “ΥΛΙΚΟ”) ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ASIS ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΩΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ”). Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΩΣ “ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ ASIS”.
Οι ιστότοποι  asis.net.gr  asis.com.gr  asisnet.gr , asisnet.eu και  https://shop.asisnet.gr  αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης        Advanced Support Information Systems με διακριτικό τίτλο ASIS .

Η λειτουργία του καταστήματος συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ν. 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτή) και του Π.Δ. 131/2003 (Ηλεκτρονικό Εμπόριο)

Πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρακαλούμε να συμβουλευθείτε και να συμφωνήσετε με τους κάτωθι όρους χρήσης καθώς επίσης και με την διαδικασία αποστολής των προϊόντων . Η παραμονή σας στην ιστοσελίδα asis.net.gr , shop.asisnet.gr και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής σε αυτόν σημαίνει την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων χρήσης του ιστοτόπου.

Οι όροι χρήσης και η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του shop.asisnet.gr υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το shop.asisnet.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του shop.asisnet.gr.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Παρεχόμενη πληροφόρηση – Προϊόντα – Προϊόντα τρίτων
Η ASIS με κάθε τρόπο προσπαθεί να καθιστά τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου ασφαλή και πλήρη, παρέχοντας μέσω αυτού ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και πληρότητα των πληροφοριών που αφορά σε δικά της προϊόντα ή υπηρεσίες υπό την επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών, που έχουν προκύψει τυχαία ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας.
Τα προϊόντα τρίτων που εμφανίζονται στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου, αποτελούν ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι είναι και οι δικαιούχοι των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων. Οι παροχείς των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτών έχουν την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων όλων των σχετικών νόμων και κανονισμών (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τις διατάξεις περί προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστασίας καταναλωτή) και ευθύνονται αστικά και ποινικά για το περιεχόμενο, την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν. Οι χρήστες αποδέχονται ότι η ASIS δεν εγγυάται και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και το σύννομο των πληροφοριών που παρέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο από τρίτους σχετικά με τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες τους.
Η ASIS καταβάλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια ελέγχου προϊόντων τρίτων. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και της εξέλιξης των προϊόντων καθώς και της φύσης και των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων. Για το λόγο αυτό, η ASIS  ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου που αφορά προϊόντα τρίτων. Ως εκ τούτου οι χρήστες συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου του. Σε καμία περίπτωση η ASIS δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η εταιρεία ASIS  αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη λειτουργικότητας , χρηστικότητας και αποτελεσματικότητας  των προϊόντων που έχει προδιαγράψει και προμηθεύσει σύμφωνα με  τις ανάγκες των  πελατών της και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης καθώς επίσης οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημιάς προκύψει  για προϊόντα που δεν προδιαγράφηκα με την σύμφωνη τεχνική τεκμηριωμένη πρόταση/προσφορά και επελέγησαν με αποκλειστική ευθύνη την κρίση και την βούληση του πελάτη.

Οι εικόνες των προϊοντων συλλέγονται και προδιορίζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή του προϊοντος. Οι φωτογραφίες ενδέχεται να απεικονίζουν μικρές διαφοροποιήσεις εναντί των φυσικών προϊοντων. Σε καμία περίπτωση οι παραπάνω ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις στην απεικόνιση των προϊοντων δεν αποσκοπεί σε εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού.

Οδηγίες πληροφοριών και εμπορικών σημάτων πνευματικών δικαιωμάτων
Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της ASIS προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση των υλικών που εμφανίζονται στους ιστοχώρους της ASIS μπορεί να παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, και άλλους ισχύοντες νόμους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινικές ευθύνες. Η ASIS περιφρουρεί συστηματικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, ή άλλων συνεργαζόμενων φορέων των οποίων σήματα ή και λογότυπα ή και προϊόντα χρησιμοποιεί και θα επιδιώξει ενεργά την αποκατάσταση οποιασδήποτε περιουσιακής ζημίας ή βλάβης της εμπορικής της φήμης που μπορεί να υποστεί από την κακή χρήση, ή κατάχρηση των δικαιωμάτων αυτών.

Παραγγελίες προϊόντων
Οι παραγγελίες των προϊόντων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας και τα προϊόντα αποστέλλονται σύμφωνα με την δημοσιευμένη πολιτική αποστολής προϊόντων. Η ASIS δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους από τη στιγμή που τα προϊόντα της παραγγελίας δόθηκαν στον μεταφορέα προς παράδοση στο χρήστη.

Η ASIS καταβάλει κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα shop.asisnet.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Πρόσβαση
Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και συντήρηση κάθε είδους εξοπλισμού και υπηρεσιών που απαιτούνται για την πρόσβαση και χρήση των Τοποθεσιών web της ASIS καθώς και για την πληρωμή όλων των συναφών εξόδων. Όταν εγγράφεστε για να ανοίξετε έναν λογαριασμό οπουδήποτε στις Τοποθεσίες web της ASIS ή εάν επικοινωνήσετε με την ASIS μέσω των Τοποθεσιών web της ASIS με σκοπό τη λήψη προϊόντων ή υπηρεσιών, η ASIS μπορεί να συλλέξει ορισμένες προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Η χρήση αυτών των πληροφοριών από την ASIS διέπεται από τις διατάξεις της Ηλεκτρονικής δήλωσης της ASIS περί απορρήτου. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινές, ακριβείς, ισχύουσες και πλήρεις πληροφορίες (και, για όσο διάστημα συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό που διατηρείτε στις Τοποθεσίες web της ASIS, να ενημερώνετε αυτές τις πληροφορίες για να διατηρούνται αληθινές, ακριβείς, ισχύουσες και πλήρεις). Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα του κωδικού σας στις Τοποθεσίες web της ASIS και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται με τον δικό σας κωδικό. Συμφωνείτε ότι θα ενημερώσετε αμέσως της ASIS σχετικά με κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού σας ή σχετικά με κάθε άλλου είδους παραβίαση ασφαλείας που έχει σχέση με τις Τοποθεσίες web της ASIS. Η ASIS διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει να αλλάξετε τον κωδικό σας εάν η ASIS πιστεύει ότι ο κωδικός σας δεν είναι πλέον ασφαλής. Η πρόσβαση στις Τοποθεσίες web της ASIS χορηγείται με βάση άλλες ξεχωριστά εκτελεστέες συμφωνίες της ASIS και Εσείς πρέπει να αντικαταστήσετε τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Ενότητα. Η ASIS διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει  Πιστοποιημένη Ηλεκτρονική Υπογραφή μέσω του  https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

 

Απαγορευμένες χρήσεις
Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Τοποθεσίες web της ASIS (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερομένων, τυχόν Υλικού και Υπηρεσιών στα οποία μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της χρήσης των Τοποθεσιών web της ASIS): (α) Κατά τρόπο που να παραβιάζει οποιοδήποτε τοπικό, πολιτειακό, εθνικό, ξένο ή διεθνές νομοθέτημα, κανονισμό, κανόνα, εντολή δικαστηρίου, συνθήκη ή άλλο νόμο (καθένα από τα οποία αποτελεί “Νόμο”) (β) Για την καταδίωξη, παρενόχληση ή πρόκληση κακού σε άλλο άτομο (γ) Για να υποδυθείτε άλλο άτομο ή οντότητα ή να παραχαράξετε με άλλο τρόπο τη σχέση σας με ένα άλλο άτομο ή οντότητα ή (δ) Για να ασκήσετε παρεμβολή ή να επιφέρετε αναστάτωση στις Τοποθεσίες web της ASIS ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με τις Τοποθεσίες web της ASIS. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι (Ι) δεν θα χρησιμοποιήσετε εξόρυξη δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής ή εξαγωγής δεδομένων στις Τοποθεσίες web της ASIS ή (ΙΙ) δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα των Τοποθεσιών web της ASIS ή σε άλλους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που είναι συνδεδεμένα στις Τοποθεσίες web της ASIS, μέσω παράνομης εισχώρησης (hacking), εξόρυξης κωδικών πρόσβασης ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου. Επίσης ο χρήστης συναινεί στην ανακατεύθυνση σε άλλους δικτυακούς τόπους του Ε- Shop.


Καταγγελία
Εκτός από όσα αναφέρονται σε “Άλλες συμφωνίες λογισμικού, υπηρεσιών ή πρόσβασης”, παρακάτω, η ASIS έχει το δικαίωμα να καταγγείλει, να αναστείλει ή να τροποποιήσει την εγγραφή ή την πρόσβασή σας σε όλες τις Τοποθεσίες web της νASIS ή σε μέρος αυτών, χωρίς ειδοποίηση, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να διακόψετε τη συμμετοχή και την πρόσβασή σας στις Τοποθεσίες web της ASIS οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, η άδεια χρήσης των Τοποθεσιών web της ASIS τερματίζεται αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλο το Υλικό που έχετε κάνει λήψη από τις Τοποθεσίες ή το έντυπο Υλικό (καθώς και κάθε αντίγραφο αυτού).

Αποποίηση ευθυνών
ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ ASIS ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΙΝΑΙ” ΚΑΙ “ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΦΑΛΜΑ” ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ ASIS. ΕΑΝ ΤΟ ΥΛΙΚΟ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ASIS, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. Η ASIS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΙΤΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ ASIS (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ, ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ Ή ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΣΚΟΠΟ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ). ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ, Η ASIS ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ ASIS ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ ASIS ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ ASIS  ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. Η ASIS ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ ASIS Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΠΙΣΤΙΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ ASIS. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ ASIS Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ASIS, ΤΙΣ ΜΗΤΡΙΚΕΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ASIS Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ (Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ “ΜΕΡΗ ΤΗΣ ASIS”) ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ASIS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

Ασφάλεια συναλλαγών
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ASIS επιτρέπει την πραγματοποίηση on-line συναλλαγών με τους ακόλουθους τρόπους :
α) Χρέωση VISΑ, MASTERCARD
β) Με αντικαταβολή
γ) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Η διαδικασία εξόφλησης πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας.. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, το ηλεκτρονικό κατάστημα και οι διαχειριστές ή ιδιοκτήτες του ΔΕΝ διατηρούν και δεν αποθηκεύουν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας των χρηστών.
Η ευθύνη εξασφάλισης του απρόσβλητου της ασφάλειας των συναλλαγών με τους προαναφερθέντες τρόπους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων οργανισμών/νομικών προσώπων που τις διαχειρίζονται και τις προσφέρουν. Ο χρήστης κατά την εκτέλεση πληρωμών, σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλείται να μας ενημερώνει άμεσα για οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια ή μη συνήθη πρακτική, προκειμένου να προβούμε σε κάθε πρόσφορη ενέργεια προστασίας των συναλλαγών.

Απόρρητο συναλλαγών
Η ASIS τηρεί το απόρρητο όλων των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών ειδικά για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Η ASIS δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών ή/και των συναλλαγών τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας της ASIS υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας της ASIS  παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της παρούσης ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
Η ASIS συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε προτάσεις νέων προσφορών, εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ASIS , χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Η ASIS είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Η ASIS μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ΔΙΚΤΥΑΚHΣ ΠYΛΗΣ “shop.asisnet.gr” “asis.net.gr” χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ASIS Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα του διαχειριστή της ΔΙΚΤΥΑΚHΣ ΠYΛΗΣ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Περιοχές αλληλεπίδρασης
Ο δικτυακός τόπος της ASIS περιλαμβάνει πίνακες ανακοινώσεων, chat και άλλες περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Χρήση κάποιας από τις περιοχές αλληλεπίδρασης συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της σύννομης και ευπρεπούς επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από την ανάρτηση/δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Η ASIS δεν παρακολουθεί, ούτε δύναται να παρακολουθεί τις αναρτήσεις και δημοσιεύσεις των χρηστών και συνεπώς δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας.
Η ASIS παρέχει χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΙΚΤΥΑΚΉΣ ΠΎΛΗΣ που κάνει χρήση των σχετικών υπηρεσιών οφείλει να τηρεί τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνει σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Η ASIS σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις και διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη/ χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρων όρων. Ο επισκέπτης/ χρήστης των σχετικών υπηρεσιών διατηρεί τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενσωματώνονται στο υλικό που παρουσιάζει στους χώρους συνομιλιών.

Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων
Τα προϊόντα που προμηθεύει το ηλεκτρονικό κατάστημα της ASIS μπορούν να επιστραφούν και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες:
1) με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ASIS πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή
2) προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας
3) υπήρξε πρόβλημα ή πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν το οποίο οφείλεται σε κακή μεταφορά και δεν καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορείτε να  επισκεφτείτε την ενότητα https://shop.asisnet.gr/service-points/   για να σας πληροφορηθείτε  τα στοιχεία επικοινωνίας με την αντιπροσωπεία του προϊόντος. Tα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη. Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση. Στις περιπτώσεις που, το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παραγγέλθηκε (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κ.λ.π), ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί

Ο καταναλωτής συμφωνεί με το δικαίωμα υπαναχώρησής της ASIS  , την μη αποδοχή  τις  όποια επιστροφή και την αντικατάσταση προϊόντος σύμφωνα με  της Υπουργικής Απόφασης Ζ1-891(ΦΕΚ Β΄ 2144/30.08.2013) (σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ ) που τέθηκε σε ισχύ στις 13.06.2014.

Οι Υπηρεσίες της ASIS και το ηλεκτρονικό κατάστημα shop.asisnet.gr εναρμονίζετε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/83/EE

Από τις 9 Ιανουαρίου 2016 ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 11/2013 η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ70330/2015 και αφορά την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων online και offline.

Βάσει αυτής οι έμποροι ή προμηθευτές υποχρεούνται να δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους ή σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο προώθησης προς τους καταναλωτές τον Φορέα επίλυσης διαφορών στον οποίο υπάγονται:
Για την Ελλάδα οι φορείς είναι

ο Συνήγορος του καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/

και για τα τραπεζικά θέματα ο Τραπεζικός Μεσολαβητής http://www.hobis.gr

Ποιους αφορά: όλους τους πωλητές προϊόντων και όλους τους παρόχους υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο πώλησης (online –offline) και ασκείται από τους καταναλωτές ως φυσικά πρόσωπα. Η δήλωση για τον Φορέα μπορεί να γίνει για μεν τα ηλεκτρονικά καταστήματα στη σελίδα των όρων χρήσης, για δε τους λοιπούς θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές με κάθε πρόσφορο τρόπο, π.×. ιστοτόπους, στα τιμολόγια πώλησης ή στις συναπτόμενες συμβάσεις πώλησης, ή μέσω των εντύπων προώθησης.

Εκτός της παραπάνω οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την 15η Φεβρουαρίου έθεσε σε λειτουργία ένα Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ODR για τις online συναλλαγές όπου μπορούν οι καταναλωτές αλλά και οι έμποροι ή πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν για την επίλυση διαφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι υποχρεωμένα είναι να δηλώσουν στους όρους χρήσης τον ευρωπαϊκό φορέα επίλυσης διαφορών και να δώσουν δυνατότητα, μέσω του συνδέσμου (link) επικοινωνίας στους καταναλωτές που επιθυμούν να καταθέσουν μια καταγγελία.

Ο σύνδεσμος αυτός είναι http://ec.europa.eu/consumers/odr

Επίσης η πληροφορία για τον παραπάνω σύνδεσμο πρέπει να αναφέρεται και σε κάθε επικοινωνία με email όπου υπάρχει προσφορά για πώληση. Για περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα ODR μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ  ή στις σχετικές σελίδες της ASIS εδώ .

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των επτά  (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη αχρησιμοποίητα και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή είναι υποχρεωτικό να προηγηθεί επικοινωνία με την ASIS στο 2118002800 ή στο email info@asisnet.gr.