Ειδικά όταν μιλάμε για τα δικά σας προσωπικά στοιχεία, η μη προστασία των οποίων μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πάνω από 250 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι μοιραζόμαστε τα προσωπικά μας δεδομένα με επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και ιδιώτες, μέσω των κοινωνικών δικτύων ή των online συναλλαγών που πραγματοποιούμε.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι αναγνωρισμένο θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Γι’ αυτό και ένα νέο νομικό πλαίσιο κανόνων θα εφαρμοσθεί απο τις 25 Μαΐου 2018, σας δίνει  τον έλεγχο των πληροφοριών που μοιράζεστε online για να βελτιώσει την ασφάλειά των δεδομένων σας.

Ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» -από εδώ και στο εξής: GDPR– ουσιαστικά θα φέρει αλλαγές στον τρόπο που οι επιχειρήσεις συλλέγουν, χειρίζονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα. Αντικαθιστά την οδηγία του 1995 της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εναρμονίζοντας τη νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε ολόκληρη την ΕΕ. Σκοπός του καινούργιου κανονισμού είναι τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών να προστατεύονται και να διατηρούνται ασφαλή με τον ίδιο τρόπο.

Πριν δούμε τις αλλαγές που έρχονται ας θυμηθούμε:

Ποια θεωρούνται «προσωπικά δεδομένα» και τι είναι η “επεξεργασία”;

Προσωπικά δεδομένα: κάθε πληροφορία που σχετίζεται, χαρακτηρίζει ένα φυσικό πρόσωπο όπως είναι: το όνομα & το επάγγελμά, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η κατοικία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, αλλά και η διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: τα δεδομένα που αφορούν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, την ερωτική ζωή και τις ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

Μερικά από αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, για παράδειγμα με δική σας συγκατάθεση ή όταν η εθνική νομοθεσία το επιτρέπει.

«Επεξεργασία» δεδομένων θεωρείται κάθε πράξη που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μερικά παραδείγματά είναι η συλλογή, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η χρήση, η διάδοση και η διαγραφή τους.

Τα νέα σας δικαιώματα

Τα προσωπικά δεδομένα χαρακτηρίζονται ως πόροι σημαντικότεροι του πετρελαίου. Είναι λογικό αν αναλογιστούμε τη “δύναμη” που αποκτούν εταιρίες και οργανισμοί μέσα από τη συλλογή δεδομένων. Όμως, πόσοι από εμάς γνωρίζουμε τα δικαιώματα μας όσον αφορά τις πληροφορίες που μοιραζόμαστε; Ας δούμε μερικά από τα βασικά δικαιώματα που έχουμε ως Ευρωπαίοι πολίτες σύμφωνα με τον GDPR.

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείς να ζητήσεις πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα, να ρωτήσεις πως αυτά χρησιμοποιούνται και από ποιόν επεξεργάζονται μετά τη συλλογή τους.

 

Δικαίωμα στη “λήθη: Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση που έχεις δώσει για χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από ένα οργανισμό ή εταιρία καθώς μπορείτε να ζητήσετε ακόμα και τη διαγραφή τους.

Δικαίωμα στη μεταφορά: Μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας όποτε εσύ το επιθυμείς από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλο.

Δικαίωμα στην ενημέρωση: Οι εταιρίες που συλλέγουν δεδομένα θα πρέπει να σας ενημερώσουν σχετικά πριν την αποθήκευση των πληροφοριών σας. Η συγκατάθεση σας δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη αλλά θα πρέπει να σας παρέχεται το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής.

Δικαίωμα διόρθωσης: Διαπιστώσατε  ότι τα στοιχεία σας είναι ελλιπή ή λανθασμένα; Μπορείτε να ζητήσετε την ενημέρωση τους.

Δικαίωμα απαγόρευσης της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε από μια εταιρία να μην επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχει αποθηκεύσει για εσάς . Οι πληροφορίες θα παραμείνουν αποθηκευμένες, η εταιρία όμως δεν θα έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιεί.

Δικαίωμα διατύπωσης αντίρρησης: Μπορείτε να διακόψετε άμεσα την επεξεργασία των δεδομένων σας για εμπορική προώθηση. Μόλις στείλετε το αίτημα θα πρέπει οποιαδήποτε επεξεργασία να διακοπεί αμέσως.

Δικαίωμα ειδοποίησης: Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά σας δεδομένα, θα πρέπει να λάβετε σχετική ενημέρωση εντός 72 ωρών από την στιγμή που αναγνωρίστηκε η παραβίαση.

 

Τι  κάνει η εταιρία;

Προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων που δίνουν τα δεδομένα τους.

Στον GDPR δεν υπάρχει αναλυτικά συγκεκριμένη τεχνική κατεύθυνση -μια μαγική συνταγή- για να προετοιμαστείς. Κάθε οργανισμός είναι ελεύθερος να αποφασίσει την πολιτική, τις πρακτικές και τα εργαλεία που θα υιοθετήσει για να είναι συμβατός με τις απαιτήσεις που θέτει ο κανονισμός.

Βασικές υποχρεώσεις της επιχείρησης

Αναγνωρίσεις την ευθύνη που έχει η διατήρηση και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Δημιούργησε αρχεία με τα δεδομένα που συλλέγεις – κατανόησε ποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, από πού προήλθαν, με ποιον τα μοιράζεσαι κι αν εξακολουθούν να είναι σχετικά κι απαραίτητα για το σκοπό που αρχικά είχες επιλέξει να τα αποθηκεύσεις.
Η ASIS  μπορεί να ικανοποιήσει αιτήματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα. Σύμφωνα με τον GDPR κάθε πολίτης της ΕΕ έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή, την τροποποίησή και την μετακίνηση τους σε διαφορετικό οργανισμό. Τα τεχνολογικά μέσα και οι διαδικασίες που ακολουθείς θα πρέπει να επιτρέπουν την ολοκλήρωση τέτοιων αιτημάτων μέσα σε ένα μήνα.
H ASIS δημιούργησε μια βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του GDPR. Για να συλλέξεις προσωπικά δεδομένα θα πρέπει πρώτα να έχεις τη συγκατάθεση του προσώπου ενώ θα πρέπει να ορίζεις ξεκάθαρα το χρονικό διάστημα χρήσης τους καθώς και τον σκοπό αποθήκευσής τους. Η συγκατάθεση μπορεί να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή, οπότε είναι σοφό να εξετάσεις ποια άλλη νόμιμη βάση μπορείς να χρησιμοποιήσεις για την επεξεργασία δεδομένων.
Ενδεχόμενες παραβιάσεις δεδομένων ή διαδικασίων που ακολουθούνται στην εταιρία , σου επιτρέπουν να ενημερώσεις την αρχή προστασίας δεδομένων μέσα σε 72 ώρες από τη στιγμή που θα την αναγνωρίσεις.
Η ASIS συνάπτει νομικές συμφωνίες όταν διαβιβάζει δεδομένα σε χώρες που δεν έχουν λάβει έγκριση από τις αρχές της ΕΕ.
H ASIS έχει ορίσει  υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και τήρησης των διαδικασιών.

Γιατί αλλάζουν οι κανόνες;

Είναι επιτακτική ανάγκη να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε τα προσωπικά μας δεδομένα καθώς η προστασία τους συνδέεται άμεσα με άλλα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στους παλιούς κανόνες και η ανάγκη ενός ενιαίου κανονισμού για όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, οδήγησε στον GDPR.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί πλέον μια βασική αρχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας μας. Η ενίσχυσή της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, και η  προσαρμογή  τις διαδικασίες που ακολουθούμε , σύμφωνα  με τον GDPR.

Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 1. Γενικές πληροφορίες

Η Advanced Support Information Systems  , (εφεξής η «ASIS») είναι μια εταιρία παροχής μηχανογραφικών λύσεων, που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους πληροφορικής , παρέχοντας ολοκληρωμένη μηχανογραφική  κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Εδρεύει στην Ελλάδα και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Χαλάνδρι, οδο Αγ. Ιωαννου 8 , τηλέφωνο 211-8002800, email info@asisnet.gr . Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η ASIS τηρεί και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες της, την προστασία των συναλλαγών και την ενημέρωση των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η ASIS ενεργεί, κατά κύριο λόγο, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας και κατά περίπτωση ως Εκτελών την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

 1. Σκοπός της επεξεργασίας 

Για την έκδοση των παραστατικών ή/και συμβάσεων  σας, είναι απαραίτητο να δηλώσετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα δεδομένα αυτά, διατηρούνται και επεξεργάζονται από την ASIS καθώς είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την αξιολόγηση της μηχανογραφικής υποστήριξης , και για την  εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία των συμβατικών υποχρεώσεων  . Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η οποιαδήποτε σύμβαση υποστήριξης ή παροχή τεχνικής βοήθειας  , η ASIS θα επεξεργάζεται τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση τη  συγκατάθεση που θα της χορηγήσετε στο στάδιο συμπλήρωσης της Αίτησης  ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.

Η ανακριβής, αναληθής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας ζητώνται στην αίτηση ασφάλισης και σε κάθε άλλο σχετικό με την ασφάλιση έγγραφο, μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα της ASIS  να ακυρώσει ή να καταγγείλει οποτεδήποτε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Σε περίπτωση που τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν έχουν χορηγηθεί από εσάς μέσω της Αίτησης ασφάλισης, άλλα με άλλο τρόπο, σας ενημερώνουμε ότι η ASIS τηρεί αυστηρή Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει επικοινωνήσει στο προσωπικό και τους συνεργάτες της και ελέγχεται τακτικά η εφαρμογή της.

 1. Είδος της επεξεργασίας

Η ASIS προβαίνει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων), όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαγραφή ή καταστροφή.

Η ASIS ενδέχεται να  κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων.

Σε κάθε περίπτωση,  όλες οι αιτήσεις  μηχανογραφικής υποστήριξης  (έντυπες και  ηλεκτρονικές), αξιολογούνται από αρμόδιο υπάλληλο ή συνεργάτη της ASIS.

Στο πλαίσιο προστασίας των εννόμων συμφερόντων της, η ASIS πραγματοποιεί συχνά ποιοτικούς ελέγχους και ανάλυση δεδομένων , μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της.

Η αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχεται πάντοτε από το αρμόδιο τμήμα της ASIS .

 1. Χρονικό διάστημα διατήρησης 

Η ASIS θα διατηρήσει (σε έγχαρτη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο διαρκεί η συμβατική σας σχέση με αυτήν. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί, η ASIS θα διατηρήσει τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή έως ότου να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

 1. Δικαιώματα Φυσικού Προσώπου

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, διαθέτετε τα εξής δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να λαμβάνετε από την ASIS επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και αν ναι, για ποιο σκοπό, για πόσο διάστημα και ποιοι είναι οι αποδέκτες τους.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών στα δεδομένα σας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων σας από τα αρχεία της ASIS, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4, ανωτέρω.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανακρίβειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λ.π.
 • Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε από την ASIS τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, στις περιπτώσεις που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, προκειμένου να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τους σκοπούς της μηχανογραφικής υποστήριξης , ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασης υποστήριξης  και σε μη κάλυψή σας σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, καθώς καμία σύμβαση υποστήριξης  δε δύναται να λειτουργήσει χωρίς επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων .

Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή μέσω e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (βλ. παράγραφο 9). Σε περίπτωση απαίτησης επιπλέον ενεργειών και αντιγράφων από σας, η ASIS μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η ASIS θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την απάντηση του αιτήματος σας το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

6.Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομένα σας δύναται να διαβιβάζονται σε κάθε τμήμα της Ευρωπαϊκής Πίστης για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης.

Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) με τα οποία η ASIS διατηρεί συμβάσεις για την ορθή και με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποζημίωσή σας, καθώς και για την εκτίμηση της ζημιάς.
Επίσης, τόσο στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισής σας όσο και για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεών της, η ASIS δύναται, κατά περίπτωση, να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε νομικά ή / και φυσικά. Ωστόσο, τα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την ASIS και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία και δεσμευόμενοι εγγράφως για την τήρηση εχεμύθειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και Ασφάλειας Πληροφοριών.
Επίσης, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε Δημόσιες Αρχές βάσει ειδικών νομοθετικών προβλέψεων με τις οποίες η ASIS οφείλει να συμμορφώνεται.
Σε κάθε διαβίβαση η ASIS λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

 

 1. Επεξεργασία Δεδομένων για διαφημιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς

Η ASIS, ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δηλωθέντα από εσάς Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως, π.χ. τον τηλεφωνικό σας αριθμό, τη διεύθυνση, το e-mail σας κλπ. με σκοπό:

 • Να λαμβάνετε, με όποιον τρόπο εσείς επιλέξετε, ενημερώσεις για νέες προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών της κατά τη διάρκεια της εγγύησης  σας και έως 36 μήνες μετά τη λήξη της.
 • Να λαμβάνετε ενημερώσεις προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών της ASIS.
 • Την έρευνα ικανοποίησης πελατών για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η ASIS, καθώς και ενδεχομένους εξωτερικούς συνεργάτες της ,  με τους οποίους συνεργάζεστε. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτής θα σας ζητηθεί να δώσετε σαφώς διακριτή και ειδική συγκατάθεση.

Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιείτε ή / και να ανακαλείτε οποτεδήποτε εγγράφως ή μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (τηλ. 211-8002800, email help@asisnet.gr), τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον ως άνω σκοπό.

 1. Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε προστατεύονται επαρκώς και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η ASIS εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
Σύμφωνα με το Σύστημα αυτό, η ASIS πέρα από τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας έχει υιοθετήσει και αντίστοιχες Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Η Πολιτική Ασφάλειας που έχει υιοθετηθεί, αποτελείται από σύνολο κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ASIS διαχειρίζεται και προστατεύει τους Πληροφοριακούς της Πόρους (Information Assets). Οι κανόνες αυτοί προσδιορίζουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου μέσα στην ASIS, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τα καθήκοντά του.
Πρωταρχικοί Στόχοι της Πολιτικής Ασφάλειας, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Η προστασία των πληροφοριών της ASIS.
 • Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών της ASIS.
 • Η διασφάλιση της συμβατότητας με το Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο (Ελληνική νομοθεσία).
 • Ο καθορισμός του επιπέδου και των απαιτήσεων ασφάλειας του Οργανισμού.
 • Η εγκαθίδρυση μηχανισμών που να υποστηρίζουν την αναγνώριση και πρόληψη απειλών των πληροφοριών της ASIS  αλλά και την αποτελεσματική απόκριση του οργανισμού όταν οι απειλές πραγματοποιούνται.
 • Ο καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των μελών του Οργανισμού, ώστε να επιτευχθεί η προστασία των πληροφοριών και των πληροφοριακών αγαθών.
 • Η αύξηση της επίγνωσης των κινδύνων τους οποίους διατρέχουν οι πληροφορίες και τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Ασφάλειας μπορείτε να το βρείτε πατώντας εδώ.

 1. Τρόπος υποβολής καταγγελίας/διαμαρτυρίας

Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ASIS  (τηλ. 211-8002800, email dpo@asisnet.gr). Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων / καταγγελιών είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο 210-6475600 /fax 210-6475628) είτε ηλεκτρονικά στο contact@dpa.gr. Τέλος, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα άσκησης δικαστικής προσφυγής.

 

ευρωπαϊκός κανονισμός GDPR ( δείτε περισσότερα   ΕΔΩ  )

Κατεβάστε τον κανονισμό από εδώ –> kanonismos-personaldata-2016