ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΡΙΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ASIS θα ανταποκρίνεται σε κλήση για Παροχή Υπηρεσιών στην έδρα σας, εάν αυτή βρίσκεται εντός του Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης , ή για εξοπλισμό που έχει παραδοθεί κατόπιν συνεννοήσεως στην έδρα της ASIS εντός 3 εργασίμων ημερών από την αποδοχή των όρων του παρόντος.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού ολοκληρώνεται συνήθως εντός 3 εργασίμων ημερών, από την ημέρα που τα απαιτούμενα  ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα στην Τεχνική Υπηρεσία της ASIS

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εξοπλισμού εκτός εγγύησης και εκτός  σύμβασης συντήρησης.

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-MONTEΛΟ
ΤΙΜΗ/ΩΡΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ

 Δευτέρα–Παρασκευή 9:00–17:00

Εκτυπωτές  – ScannersPCs-Servers

80

80  € ανά συσκευή

Οι χρεώσεις και ο χρόνος μετάβασης δεν εμπεριέχουν ΦΠΑ:  και αυξάνονται κατά 100% στις μη εργάσιμες ώρες και αργίες.

  1. Εάν ο χώρος που βρίσκετε ο εξοπλισμός του Πελάτη βρίσκεται πέραν του λεκανοπεδίου Αττικής, ή περιοχής Θεσσαλονίκης, η προσαύξηση με τον χρόνο μετάβασης & επιστροφής τεχνικού και τα έξοδα παραστάσεώς καθορίζονται κατά περίπτωση.
  2. Το κόστος των ανταλλακτικών για την αποκατάσταση της βλάβης, βαρύνει τον πελάτη .
  3. Για την αποκατάσταση βλαβών συσκευών που φέρουν αναλώσιμα υλικά με ευθύνη του πελάτης πρέπει να διαθέτει μια ολοκληρωμένη  σειρά καινούργιων και γνήσιων αναλωσίμων.
  4. Η εξόφληση του ποσού που προκύπτει συνολικά για την Παροχή Υπηρεσιών γίνεται τοις μετρητοίς. Τα σχετικά παραστατικά δίνατε να αποστέλλονται με ηλεκτρονική μορφή  σύμφωνα με το Π.Δ 186/1992 και  ΠΟΛ:1049-21/03/2006
  5. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της βλάβης, παραμένουν στην κυριότητα της ASIS έως την οριστική αποπληρωμή του ποσού που προκύπτει από το σχετικά παραστατικά πώλησης.  Η ASIS  διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης των συγκεκριμένων ανταλλακτικών καθώς και την έκδοση των σχετικών πιστωτικών τιμολογίων σε περίπτωση που η αντίστοιχη αποπληρωμή θεωρηθεί εκπρόθεσμη.
  6. Ως ελάχιστο κόστος εκτίμησης αποκατάστασης βλάβης για εξοπλισμό που έχει μεταφερθεί στην έδρα της ASIS ορίζετε το πόσο των 40 €
  7. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός μεταφερθεί στην έδρα της ASIS και μετά από την παρέλευση 3 μηνών οι συσκευές θα αποστέλλονται από την αποθήκη της ASIS σε εταιρία ανακύκλωσης συσκευών χωρίς άλλη ειδοποίηση καθώς η τυχών ανάθεση της μεταφοράς του Μηχανογραφικού εξοπλισμού στην ASIS από και προς τον χώρο του Πελάτη βαρύνει τον  Πελάτη και καθορίζεται με τους ίδιους κανόνες του χρόνου μετάβασης & επιστροφής τεχνικού.
  8. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων ή προγραμμάτων καθώς και για την ασφάλεια των ιδιόκτητων εμπιστευτικών και απόρρητων πληροφοριών του. (https://shop.asisnet.gr/πολιτική-απορρήτου/ ).
  9. Ενημερωθείτε για τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της  ASIS , καθώς η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών, συνεπάγεται την αποδοχή τους .
  10. Η απόκριση της ASIS σε κλήση του Πελάτη για Παροχή Υπηρεσιών που αφορούν Μηχανογραφικό Εξοπλισμό μπορεί να ανασταλεί προσωρινά ή να μην πραγματοποιηθεί λόγω εκτάκτων καταστάσεων και φαινομένων. Τέτοια μπορεί ενδεικτικά να αναφερθεί ότι είναι οι είναι οι περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών, διαδηλώσεων και ταραχών, τραπεζική  αναστολή λειτουργίας  , πιστωτικών γεγονότων , πολέμου κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ενεργοποίηση της κλήσης για παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών από την ASIS γίνεται μόνο μετά την αποδοχη του παρόντος κειμένου, το οποίο έχετε κατάλληλα συμπληρώσει , ή με email αποδοχής, του παρόντος τιμοκαταλόγου   στο email :  info@asisnet.gr  

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ