Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβάσεις Συντήρησης

Οι σύγχρονες μηχανογραφικές υποδομές απαιτούν την πλήρη τεχνική κάλυψη τόσο των προϊόντων όσο και των λύσεων που προσφέρονται από έμπειρους τεχνικούς και μηχανικούς, πιστοποιημένους από τους κατασκευαστές όπως η Microsoft, η EPSON, η HP κ.λ.π.

Το εργατικό δυναμικό της ASIS ειδικεύεται στην τεχνική επίλυση προβλημάτων εκτυπωτών μεγάλου μεγέθους ( Service Plotter – Large Format Printers).

Μάθετε περισσότερα για τις συμβάσεις υποστήριξης πους σας προσφέρει η ASIS.

Η ASIS αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της καταργεί τη πολιτική χρέωσης ανά ώρα ,ορίζοντας σταθερή χρέωση στις υπηρεσίες της ανά περίπτωση βλάβης.Έτσι ο πελάτης επωφελείται γνωρίζοντας το ακριβές κόστος της επισκευής εξ’ αρχής δίχως να τον απασχολούν οι εργατοώρες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση του προβλήματος.

Μπορείτε να καταχωρήσετε το αίτημα σας για έλεγχο του εξοπλισμού  σας, συμπληρώνοντας την φόρμα.

Posted in Indexing.

Αφήστε μια απάντηση