Epson on future technology

Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ετοιμάζονται για σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη σχέση μας με την τεχνολογία των Epson Printers

Τα στοιχεία που δίνουν οι ειδικοί του κλάδου, τα ηγετικά εταιρικά στελέχη και οι εργαζόμενοι παγκοσμίως υποδεικνύουν σημαντικά κενά ως προς την ετοιμότητα, την κατανόηση και το όραμα για την εξοικείωση με τη μελλοντική τεχνολογία.

Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ετοιμάζονται για σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη σχέση μας με την τεχνολογία

Μέσα στα επόμενα χρόνια, οι βιομηχανίες και οι χώροι εργασίας μας θα υποβληθούν σε δραματικές αλλαγές, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο που οι εταιρείες οργανώνονται και οι άνθρωποι εργάζονται. Από τον κατασκευαστικό κλάδο και το λιανικό εμπόριο έως την εκπαίδευση και τον κλάδο υγείας, πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις τώρα προκειμένου να εμφανιστούν μελλοντικές ευκαιρίες. Ο τρόπος που εκπαιδεύουμε και καταρτίζουμε τους εργαζόμενους, ο τρόπος που θέτουμε κανόνες στον κλάδο και ο τρόπος που διασφαλίζουμε ότι οι εταιρείες παραμένουν ανταγωνιστικές και εξυπηρετούν παράλληλα την κοινωνία, όλα αυτά αποτελούν σημαντικά ζητήματα προς συζήτηση.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η Epson ξεκίνησε πρόσφατα μια έρευνα με στόχο να κατανοήσει όχι απλώς τις αναμενόμενες σημαντικές τάσεις στις τεχνολογίες του χώρου εργασίας και τον τρόπο που θα μεταμορφώσουν τις βιομηχανίες και την εργασία – μείωση κινδυνου στην επισκευή εκτυπωτή epson – service plotter hp & epson – τεχνικός hewlett packard θεσσαλονίκη & Αθήνα , αλλά και τη διάθεση των ανθρώπων να υιοθετήσουν αυτές τις τεχνολογίες και τις αλλαγές.Για τεχνική υποστήριξη σε ό,τι αφορά την επισκευή του εκτυπωτή σας [ επισκευή εκτυπωτή epson & hp – Large Format Printer ] μπορείτε να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ASIS το οποίο εγγυάται την διεκπαιρέωση του τεχνικού σας προβλήματος. Το εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα της ASIS αναλαμβάνει την επισκευή του εκτυπωτή σας [ Service Plotter HP & EPSON ] άμεσα και οικονομικά. Η ASIS διαθέτει τεχνικό τμήμα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο τεχνικός Hewlett Packard Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει την διεκπαιρέωση του τεχνικού σας προβλήματος την ίδια κίολας ημέρα. Αυτή η μοναδική στο είδος της έρευνα εξέτασε την αποδοχή των στοιχείων αυτών από 17 διεθνείς ειδικούς του κλάδου με πάνω από 7.000 ηγετικά στελέχη και υπαλλήλους εταιρειών στις πέντε μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές οικονομίες. Σύμφωνα με ευρήματα, πρέπει να ληφθούν στο μέλλον μερικές δύσκολες αποφάσεις από άτομα, εργοδότες και υπεύθυνους διαμόρφωσης πολιτικών και αναφορικά με την υιοθέτηση των τεχνολογιών. Αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη δυνατότητα μεμονωμένων προσλήψεων, την εταιρική απόδοση και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, γίνονται αποδεκτές με μεικτά συναισθήματα προς τα δυνητικά οφέλη (και εκλαμβάνονται ως απειλές) της τεχνολογίας σε διαφορετικές βιομηχανίες και οικονομίες.

Σε όλους τους κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της εκπαίδευσης, του λιανικού εμπορίου και των κατασκευών, πάνω από το μισό (57%) του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού πιστεύει ότι οι βιομηχανίες και τα οργανωτικά μοντέλα θα επηρεάζονται από την τεχνολογία κατά τα επόμενα δέκα χρόνια, ενώ το 6% συμφώνησαν ότι οι μεμονωμένοι ρόλοι τους δεν θα υφίστανται πλέον. Βάσει των σημερινών μοντέλων, αυτό το στοιχείο υπονοεί ότι τα επίπεδα απασχόλησης μπορεί να μειωθούν στο 64%, χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από δέκα χρόνια 1. Πέρα από αυτό, όταν τους έδειξαν πώς θα διαμορφώσει τον εργασιακό τους χώρο η τεχνολογία, το 72% εξέφρασαν θετικά συναισθήματα για το μέλλον, με το 65% των ερωτηθέντων να εκφράζει τη διάθεσή του να επανεκπαιδευτεί σε νέους ρόλους.

Αλλά αυτή η αισιοδοξία μπορεί να είναι άκυρη, αν οι ίδιες οι εταιρείες δεν θελήσουν να μεγιστοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίνει η νέα τεχνολογία των Epson Printers . Με μόνο το 14% των εργαζομένων να χαρακτηρίζει την εταιρεία του «εξαιρετική» ως προς την παρακολούθηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και με λιγότερο από το ένα τρίτο (28%) να πιστεύει ότι η εταιρεία του είναι ιδιαίτερα καλή ως προς την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, το ερώτημα σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη για την ενθάρρυνση της εφαρμογής και της χρήσης της νέας τεχνολογίας, παραμένει.

Posted in Indexing.

Αφήστε μια απάντηση