Service Epson on 3D Printing

Εκτύπωση ανάλογα με τις ανάγκες

Αγορα Εκτυπωτή / Αγορα Plotter / Service Plotter

 

Η εκτύπωση 3D επιτρέπει την παραγωγή σε τοπικό επίπεδο

Με την εκτύπωση 3D να αποκτά όλο και πιο σημαντικό ρόλο στον τομέα των κατασκευών όπως και η αγορα plotter , περνάμε σε μια εποχή όπου τα προϊόντα θα εξατομικεύονται πολύ και η διαχείρισή τους θα μπορεί να γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Ο τομέας των κατασκευών επηρεάζεται από το λιανικό εμπόριο που με τη σειρά του επηρεάζεται από την αναδυόμενη τάση του «αυτό που βλέπεις είναι αυτό που μπορείς να τυπώσεις» (WYSIWYP). Οι καταναλωτές μπορούν πλέον να επιλέγουν και να εξατομικεύουν τα είδη με μεγάλη λεπτομέρεια, γεγονός που προσφέρει μια εναλλακτική του παραδοσιακού μοντέλου των «αγορών λόγω προσφοράς».

Η εκτύπωση 3D είναι ο βασικός άξονας αυτού του μεταβαλλόμενου τοπίου του λιανικού εμπορίου στην αγορα plotter αλλα και στο service plotter , σύμφωνα με το φουτουριστή Christopher Barnett. Μάλιστα, τα οφέλη της δεν περιορίζονται στην εξατομίκευση των αγαθών. Αυτή η τεχνολογία μάς επιτρέπει να εκτυπώνουμε είδη με πολλαπλά μέρη εν κινήσει, απλοποιώντας τις σύνθετες αλυσίδες τροφοδοσίας.

Μικρότερες αλυσίδες τροφοδοσίας

Epson Service / Σε όλες τις βιομηχανίες, από την αεροναυπηγική έως την ιατρική, η εκτύπωση 3D θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση υλικών, ενώ θα διευκολύνει τις πιο εξατομικευμένες κατασκευές, δημιουργώντας νέα, αναδυόμενα επιχειρηματικά οικοσυστήματα σε όλους τους κλάδους. Αν και τα παραδοσιακά μοντέλα των εργοστασίων θα εξακολουθήσουν να έχουν σημαντικό ρόλο, το 57% των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα πιστεύουν ότι, συνολικά, οι παραγωγικές μονάδες θα αποκτήσουν ακόμα πιο τοπικοποιημένο χαρακτήρα.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι ειδικοί πιστεύουν ότι τα εργοστάσια να εξελιχθούν και να έχουν τη μορφή τεράστιων φορητών εκτυπωτών, οι οποίοι θα μεταφέρονται στην τοποθεσία όπου υπάρχει ζήτηση, όπως στα κέντρα των πόλεων. Η έρευνά μας αποκαλύπτει ότι το 65% των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο πιστεύουν ότι αυτό θα οδηγήσει στην εκτύπωση προϊόντων κατ’ απαίτηση και θα απομακρυνθούμε από τη μαζική κατασκευή.

Πολλά από αυτά μπορεί να μοιάζουν πολύ μακρινά σενάρια, αλλά αποτελούν ήδη πραγματικότητα για τον τομέα των κατασκευών στην αγορα plotter . Η service Epson έχει ήδη παρουσιάσει εντυπωσιακές λύσεις και προοπτικές για κατ’ απαίτηση εκτύπωση σε υφάσματα για τον κλάδο της ένδυσης 1, ενώ η ενσωμάτωση της εκτύπωσης 3D στον τομέα της υγείας, των κατασκευών, του σχεδιασμού προϊόντων και άλλων βιομηχανιών αποφέρει ήδη απτά οφέλη.

Οφέλη σε τοπικό επίπεδο

Η εκτύπωση 3D είναι ο καταλύτης για την τοπική εξέλιξη, με το 60% των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο αναφορικά με την αγορα plotter να υποστηρίζουν ότι θα επιτρέψει στον κλάδο να μεταφέρει και να τοπικοποιεί τις διάφορες δραστηριότητες. Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα των εργοστασίων για απομακρυσμένο προσδιορισμό της ζήτησης, η παραγωγή θα γίνεται ταχύτερα και φθηνότερα, ενώ η κατ’ απαίτηση παραγωγή θα μπορεί να προσφέρει περισσότερα απ’ ό,τι περιμένει η αγορά.

Το 40% των ερωτηθέντων από τον κατασκευαστικό κλάδο πιστεύουν ότι η εκτύπωση 3D θα οδηγήσει σε μικρότερες, ισχυρότερες και πιο εναρμονισμένες αλυσίδες εφοδιασμού σχετικά με το service Epson. Η δυνατότητα προσαρμοσμένης κατασκευής θα αλλάξει το τοπίο της μαζικής παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως τουλάχιστον το γνωρίζουμε, και όπως συμβαίνει με όλες τις αλλαγές αυτού του τύπου, ο τρόπος που αντιδράμε θα καθορίσει το επίπεδο της επιτυχίας μας.  Η εκτύπωση 3D θα προσφέρει μια θετική αλλαγή στον κατασκευαστικό κλάδο στις εταιρείες που διατίθενται να προσαρμοστούν, ενώ θα προσφέρει και σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις, τα περιβάλλοντα και τις κοινωνίες μέσα στις οποίες ζούμε.

Για τεχνική υποστήριξη σε ό,τι αφορά την επισκευή του εκτυπωτή σας [ αγορα plotter / επισκευή εκτυπωτή EPSON & HP – Large Format Printer ] μπορείτε να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ASIS το οποίο εγγυάται την διεκπαιρέωση του τεχνικού σας προβλήματος. Το εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα της ASIS αναλαμβάνει την επισκευή του εκτυπωτή σας [  Service Plotter / Service EPSON & HP ] άμεσα και οικονομικά.

Posted in Indexing.

Αφήστε μια απάντηση